Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI

Reforma sądownictwa

1. DLACZEGO REFORMUJEMY SĄDY

 

·          MY UMÓWILIŚMY SIĘ Z POLAKAMI NA REFORMĘ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, NA REFORMĘ SĄDOWNICTWA. Trójpodział władzy polega na tym, że każda z władz jest kontrolowana przez obywateli. Parlament jest kontrolowany przez obywateli, rząd i prezydent są kontrolowani przez suwerena, tylko sędziowie są kontrolowani sami przez siebie. Dlatego trzecia władza jaką są sędziowie zamieniła się w „nadzwyczajną kastę” – jak sami sędziowie się nazywali. Funkcjonują na zasadzie „Sami dla siebie i o sobie”.

 

·          SĘDZIOWIE NIE REAGUJĄ NA PATOLOGIE W SWOIM ŚRODOWISKU, OBYWATELE NA SPRAWIEDLIWOŚĆ CZEKAJĄ LATAMI, CZĘSTO SĄ TRAKTOWANI W SĄDACH SKANDALICZNIE.Dziś totalna opozycja i sami sędziowie mówią tylko o tym żeby broń Boże, nie reformować wymiaru sprawiedliwości. Żeby było tak jak to jest – to jedyne co dziś proponują te środowiska.

 

·          SĄD NAJWYŻSZY TO NAJWAŻNIEJSZY SĄD W POLSCE – NIE DA SIĘ REFORMOWAĆ SĄDÓW W POLSCE I NIE REFORMOWAĆ SN.Sąd Najwyższy to ta instytucja, która powinna szczególnie mocno reagować na patologie w środowisku sędziowskim – przez lata jednak tak się nie działo.

 

·          SĄDY POWINNY BYĆ DLA OBYWATELI A NIE DLA SĘDZIÓW. Sądy nie są prywatną własnością sędziów, czyli jak sami się określają „nadzwyczajnej kasty”.

 

·          SĄDY POWINNY SZYBKO I SPRAWNIE POMAGAĆ OBYWATELOM, POWINNY WYDAWAĆ SZYBKO I SPRAWNIE SPRAWIEDLIWE WYROKI. Wszyscy od lat mówią o bolączkach trapiących polski wymiar sprawiedliwości ale nikt nie miał odwagi zaproponować zmian.

 

·          DOGŁĘBNE ZMIANY W SĄDACH USPRAWNIAJĄCE ICH PRACĘ BYŁY POSTULATEM PODNOSZONYM OD LAT PRZEZ NASZE ŚRODOWISKO. Zmiany w sądach powszechnych, KRS i obecnie propozycja zmian w SN to realizacja naszych obietnic wyborczych.

 

·          KAŻDY POSEŁ CZY SENATOR PODCZAS ROZMÓW I SPOTKAŃ Z WYBORCAMI SŁYSZY SKARGI NA POLSKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.Jeśli jakiś polityk twierdzi, że jest inaczej jest skrajnym hipokrytą. Ludzie przychodzą i mówią o tym jak są traktowani przez „nadzwyczajną kastę” – kuriozalne wyroki, sprawy ciągnące się latami, niekończące się wymiany pism i brak szybkich decyzji. To rzeczywistość polskich sądów z którą obywatele zderzają się od lat.

 

·          ZASADA, ŻE NIKT NIE MOŻE BYĆ SĘDZIĄ WE WŁASNEJ SPRAWIE OBOWIĄZYWAŁA WSZYSTKICH OBYWATELI POZA SĘDZIAMI.Sędziowie od lat tolerowali patologie w swoim środowisku, nie potrafili oczyścić swojego środowiska, przymykali oko na patologie i nieprawidłowości.

 

·          SĘDZIOWIE PODCZAS SWOJEGO OSTATNIEGO KONGRESU SAMI OKREŚLILI KIM SĄ.Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Irena Kamińska, środowisko sędziowskie określiła jako „zupełnie nadzwyczajną kastę ludzi”. Kastę, czyli zamkniętą grupę, dziedziczącą przywileje i status.

 

2. PATOLOGIE ZWIĄZANE Z „NADZWYCZAJNĄ KASTĄ”

 

·          SĘDZIOWIE NIE REAGOWALI W PRZESZŁOŚCI, GDY:

 

§   sądy zabierały rodzicom dzieci z powodu biedy,

§   sędzia Milewski uzgadniał dogodny dla Tuska termin rozprawy,

§   sędzia Piotr R. został przyłapany na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu,

§   sędzia Łączewski miał oferować w Internecie pomoc w działaniach przeciw rządowi osobie podszywającej się pod dziennikarza,

§   sędziowie SN i NSA (Henryk Pietrzkowski i Bogusław Moraczewski) prowadzili rozmowy i wysyłali do siebie sms-y, które mogły mieć podtekst korupcyjny (ich sprawa została umorzona).

§   Sędziowie nie zareagowali również na skandaliczną wypowiedź b. prezesa TK Jerzego Stępnia w sprawie sędziów TK.

 

·          ŚRODOWISKO SĘDZIOWSKIE NIE POTRAFI PORADZIĆ SOBIE ZE SPRAWĄ LUSTRACJI.

 

·          SĘDZIOWIE NIE WIDZIELI PROBLEMU NP. Z:

 

§   Sędzią Januszem K. zatrzymanym w 2008 r. i oskarżonym o łapówkarstwo.K. do 2016 pobierał pensję: około 6 tyś zł. W 2017 r. media informowały, że sędzia został prawomocnie skazany, ale nadal dostawał około 4 tyś zł. Sędzia według mediów w dalszym ciągu nie został wyrzucony z zawodu.

§   Stwierdzeniem Sądu Najwyższego, że sędzia, który przez dziesięć lat był przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, już się dość nacierpiał, w związku z tym nie ma sensu go karać.A sędzia dopuścił się fałszerstwa dokumentów przy okazji szmuglowania samochodu.

§   Gigantyczną aferą korupcyjną w krakowskim sądzie.Trwają kolejne zatrzymania, kolejne osoby otrzymują zarzuty, a środowisko sędziowskie milczy. Nawet aresztowanie byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie wywołało u nich żadnej refleksji.

§   Koniecznością czekania ponad rok na próbę osądzenia znanego sędziego z Lublina złapanego na jeździe po pijaku.(sprawa z 2017 r.)

§   Informacją ujawnioną w 2011 r.przez media na temat sędziego, który prowadził auto pod wpływem alkoholu ale nie został pozbawiony możliwości orzekania. W połowie stycznia 2011 r. sąd apelacyjny w Białymstoku uznał, że przypadek Waldemara K. nie zasługuje na usunięcie go z zawodu, a jedynie na przeniesienie do innego okręgu. Zawieszony sędzia pobierał oczywiście pensję.

§   Aferą z wyłudzeniem nieruchomości na terenie Poznania za pomocą sfałszowanego testamentu. Sędzia prowadząca sprawę została skazana za poświadczenie nieprawdy w postanowieniach o stwierdzenie nabycia spadku. Pani sędzia nie została oczywiście usunięta z zawodu, orzekała dalej w Poznaniu.

§   Decyzją o przeniesieniu w stan spoczynku 37-letniej sędzi, która była asystentką prezesa SO w Gdańsku Ryszarda Milewskiego.Sędzia po 3 latach orzekania pobiera ponad 6 tys. zł emerytury.

§   Sędzią Krzysztofem Sobierajskim, który mógł brać pieniądze od firm, które wykonywały dla sądu bezwartościowe analizy.Fikcyjnych ekspertyz mogło być nawet 120. Rzecznik KRS bronił sędziego jak lew kwestionując ujawnione przez media dowody.

3. SĄDY POWINNY SŁUŻYĆ OBYWATELOM

 

·          DLA POLAKÓW NAJWAŻNIEJSZE SĄ BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Polacy muszą wiedzieć, że idą do sądów po sprawiedliwość. Muszą wiedzieć, że zawsze kiedy potrzebują ochrony, sąd szybko i sprawnie im pomoże.

 

·          CHCEMY USPRAWNIĆ DZIAŁANIE SĄDÓW, TAK ABY ZACZĘŁY DZIAŁAĆ SZYBKO, EFEKTYWNIE, A WYROKI WYDAWANE PRZEZ SĘDZIÓW BUDZIŁY ZAUFANIE POLAKÓW.Nasz projekt to głęboka naprawa, oczekiwana przez społeczeństwo.

 

·          ZMIANY BĘDĄ KORZYSTNE DLA OBYWATELI.Merytoryczne kryteria awansu, równomierne obciążenie pracą, likwidacja wpływu koterii towarzyskich w sądownictwie to sprawy, o które od lat walczą uczciwi i ciężko pracujący sędziowie.

 

4. NOWELIZACJA USTAWY O SN

 

·          PO ZMIANACH ORZECZNICTWO SN BĘDZIE SIĘ CIESZYĆ WIĘKSZYM AUTORYTETEM I ZAUFANIEM ZE STRONY OBYWATELI.

 

·          NOWE REGULACJE ZAGWARANTUJĄ PEŁNIENIE FUNKCJI SĘDZIEGO PRZEZ OSOBY O NAJWYŻSZYCH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH I ETYCZNYCH.

 

·          SĄD NAJWYŻSZY STANIE SIĘ ZUPEŁNIE NOWYM SĄDEM W SENSIE USTROJOWYM JAK I FUNKCJONALNYM. Tak, jak w wypadku każdej istotnej zmiany w ustroju sądów, pociąga to za sobą konieczność zdefiniowania na nowo potrzeb kadrowych. Po wejściu w życie nowych przepisów sędziowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

·          PREZES SN BĘDZIE POWOŁYWANY PRZEZ PREZYDENTA SPOŚRÓD TRZECH KANDYDATÓW PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE SĘDZIÓW SN.

 

·          DLA POPRAWY JAKOŚCI ORZECZNICTWA ORAZ ZAPEWNIENIA SPRAWNOŚCI PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PROJEKT WPROWADZA ZMIANY USTROJOWE W SĄDZIE NAJWYŻSZYM.  Polegają one na:

 

§   wyodrębnieniu trzech nowych izb: Izby Prawa Prywatnego, Izby Prawa Publicznego i Izby Dyscyplinarnej,

§   zapewnieniu niezbędnej autonomii Izbie Dyscyplinarnej, gwarantującej rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych w sposób wolny od nacisków środowiskowych,

§   zmianie sposobu wyłaniania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów kierujących pracą poszczególnych izb,

§   nowym sposobie powoływania sędziów Sądu Najwyższego.

 

·          JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW PROJEKTU JEST REFORMA SĄDOWNICTWA DYSCYPLINARNEGO, POLEGAJĄCA NA UTWORZENIU W RAMACH SĄDU NAJWYŻSZEGO NOWEJ, AUTONOMICZNEJ IZBY DYSCYPLINARNEJ. Wymiar sprawiedliwości w zakresie spraw dyscyplinarnych musi być wolny od nacisków ze strony przedstawicieli środowisk prawniczych i innych negatywnych przejawów korporacyjnej solidarności.

 

·          IZBA DYSCYPLINARNA

 

§   będzie rozpatrywać sprawy dyscyplinarne sędziów(w tym Sądu Najwyższego), prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników sądowych.

§   prezesa kierującego pracą Izby powoła Prezydent RP spośród trzech kandydatów - sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej i Spraw Publicznych, przedstawionych przez zgromadzenie sędziów tej izby.

 

·          ABY ZAGWARANTOWAĆ SPRAWNOŚĆ POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH, PROJEKT PRZEWIDUJE:

 

§   wprowadzenie dodatkowej kary – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego na okres od 6 miesięcy do 2 lat,

§   wprowadzenie możliwości wydawania wyroków nakazowychw postępowaniu dyscyplinarnym, dotyczącym spraw o najmniejszym ciężarze,

§   obowiązek publikacji prawomocnych wyrokówsądu dyscyplinarnego na stronie internetowej Sądu Najwyższego,

§   przekazanie do rozpoznawania przez Sąd Najwyższy w I instancji spraw o przewinienia dyscyplinarne wypełniające znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,

§   przyspieszenie postępowania dyscyplinarnegopoprzez wprowadzenie terminów limitujących określone etapy.

 

·          RZECZNIK DYSCYPLINARNY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. Projekt przewiduje powoływanie rzeczników dyscyplinarnych przez Ministra Sprawiedliwości w sprawach, które wymagają szczególnej wagi, ponieważ mogą być poddane zwiększonej presji obwinionego środowiska.

 

·          PRZEJRZYSTE ZASADY DOTYCZĄCE SĘDZIÓW:

 

§   sędzią Sądu Najwyższego będzie mogła zostać osoba, która ma wyłącznie obywatelstwo polskie,nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

§   do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie będzie mógł być powołany ten, kto pełnił służbę,pracował lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie PRL,

§   obniżona granica wieku uprawniająca do przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku– z 70 lat do 65 w przypadku mężczyzn i 60 dla kobiet,

§   sędzia Sądu Najwyższego będzie musiał zawiadamiać Ministra Sprawiedliwości o zamiarze podjęcia dodatkowej  pracy,a minister będzie mógł wyrazić sprzeciw,

§   limity dla wykonywania przez sędziego Sądu Najwyższego dodatkowych zajęć,w szczególności zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym lub naukowym,

§   przemodelowanie rozwiązań dotyczących nieobecności sędziego w pracy z powodu chorobyoraz przesłanek przechodzenia w tzw. chorobowy stan spoczynku,

§   doprecyzowuje procedury występowania o uchylenie immunitetu sędziowskiego, wprowadzenie trybu dla sędziego ujętego na gorącym uczynku.

BIURA SENATORSKIE

ul. Jana Pawła II 35, 38 - 200 Jasło
tel.:13 446 20 09
email:http://senat.gov.pl/sklad/senatorowie/senator,66,9
Brzozów ul. Mickiewicza 22 tel 13 434 44 99

FACEBOOK