Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

O MNIE

Alicja Maria Zając

Mam 60 lat, mieszkam w Jaśle. Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, biologiem - specjalistą w zakresie mikrobiologii i hydrobiologii wód. Pracowałam zawodowo na różnych stanowiskach w służbach ochrony środowiska, w województwach: rzeszowskim, krośnieńskim (1977-1995). W latach 1996-2001 byłam ekspertem w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W swoim zakładzie pracy brałam udział w powstaniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Byłam członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego i przez dwie kadencje pełniłam funkcję Przewodniczącej Sądu ZChN. W 2006 r. kandydowałem z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do samorządu powiatowego. Zostałam Radną
i Przewodniczącą Rady Powiatu w Jaśle. Byłam członkiem Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Komisji Społecznej. Pełniłam również funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Od wielu lat aktywnie działam w Polskim Czerwonym Krzyżu, przez dwie kadencje pełniłam funkcję Prezesa Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie.

Za działalność społeczną zostałam odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową PCK III i II stopnia. Reaktywowałam pierwsze w czasach powojennych bale charytatywne w Jaśle (1998, 1999, 2000, 2002, 2004 i 2006).
 

W wyborach uzupełniających w 2010 roku zostałam wybrana senatorem VII kadencji, obejmując mandat po tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej mężu Stanisławie Zającu. Rok później w okręgu jednomandatowym /powiaty: jasielski, brzozowski i krośnieński
z miastem Krosno/ zostałam wybrana senatorem VIII kadencji.

W Senacie jestem wiceprzewodniczącą Komisji Środowiska, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Socjalnej. Jestem członkiem Delegacji Sejmu i Senatu do Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz Parlamentarnych Grup Bilateralnych: Polsko-Słowackiej, Polsko-Ukraińskiej i Polsko-Węgierskiej. Pracuję również w Zespołach parlamentarnych: Parlamentarnym Zespole ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, Parlamentarnym Zespole ds. Obrony Wolności Słowa, Parlamentarnym Zespole ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem A. Macierewicza i J. Olszewskiego, Parlamentarnym Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Parlamentarnym Zespole Karpackim, Parlamentarnym Zespole na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, Parlamentarnym Zespole „Przyjaźni Środowisku” oraz Senackim Zespole Strażaków.

Jako reprezentant Senatu brałam udział w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w 2012 r. i prezydenckich w 2013 w Gruzji.

W biurach w Jaśle, Krośnie oraz Brzozowie odbyłam wiele dyżurów i spotkań zarówno z przedstawicielami samorządów, przedsiębiorcami oraz osobami indywidualnymi. W ich imieniu podejmowałem skuteczne interwencje w wielu sprawach.

Mam dwoje dzieci oraz troje wnucząt. Wolne chwile staram się spędzać z rodziną i przyjaciółmi.

Fot. terazJaslo.pl/Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl/Damian Palar

BIURA SENATORSKIE

ul. Jana Pawła II 35, 38 - 200 Jasło
tel.:13 446 20 09
email:http://senat.gov.pl/sklad/senatorowie/senator,66,9
Brzozów ul. Mickiewicza 22 tel 13 434 44 99

FACEBOOK