Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PRACA W SENACIE

Data: 04 września 2015

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Data: 04 września 2015

skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia lub zawieszenia emerytury (renty) w razie osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie wyższej niż 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Data: 04 września 2015

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie osób niepełnosprawnych.

Data: 04 września 2015

skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie DK nr 73

Data: 07 sierpnia 2015

oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych oraz do komendanta głównego Policji w sprawie Przystanku Woodstock

Data: 10 lipca 2015

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku

Data: 25 czerwca 2015

oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie postanowienia z dnia 12 września 2006 r. nr PINB 7358-7/230/KU/06 wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie.

Data: 25 czerwca 2015

oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie państwa Moniki i Grzegorza O.

Data: 12 czerwca 2015

oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do głównego inspektora pracy (odpowiedź) w sprawie byłych pracowników OLT Express Sp. z o.o.

Data: 12 czerwca 2015

oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tak zwanych rent odroczonych.

BIURA SENATORSKIE

ul. Jana Pawła II 35, 38 - 200 Jasło
tel.:13 446 20 09
email:http://senat.gov.pl/sklad/senatorowie/senator,66,9
Brzozów ul. Mickiewicza 22 tel 13 434 44 99

FACEBOOK